Gaublys

Diskusijų klubas "GAUBLYS"

Klubo prezidentas - Leopoldas Tarakevičius

Klubo istorija

   1969 m. rudenį grupė entuziastų, lektorių-tarptautininkų, vadovaujama žinomo filosofo Vytauto Kazlausko, įkūrė diskusijų klubą „Gaublys“. Pastogę jam suteikė ant Tauro kalno esantys Profsajungų rūmai. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį 18 val. susirinkdavome į „Gaublį“ padiskutuoti, pasidalyti turima informacija apie tarptautinius įvykius, vidaus, buvusios TSRS politiką. Dažniausiai analizuodavome įvykius pasaulyje, anuo metu leistiniausią analizei sritį. Tad  kritikos gaudavo „mūsų“ priešai, remdavom „mūsų“ šalies draugus, švelniau „užkabindavom“ neutralias valstybes. TSRS politiką ir viduj, ir užsienyje reikėdavo pateisinti. Tokios buvo nusistovėjusios „Gaublio“ taisyklės ir jas greitai perprato „gaubliečiai“. Mes buvom tokie tarptautininkai, beje, kaip ir visa šalis, nes kiekvienas rimtesnis kolektyvų susibūrimas prasidėdavo ir pasibaigdavo paskaita apie tarptautinius įvykius. Jautėm, kad „Gaublį“ stebėjo tam tikros tarnybos, bet kas konkrečiai, nežinojom, gal net tie dalyviai, kurie išprovokuodavo ir aštresnius pasisakymus. Ne kartą pylos gaudavo iškviestas į aukštesnes instancijas „Gaublio“ prezidentas Vytautas Kazlauskas, nes kitame susirinkime mums aiškindavo, kad reikia analizuoti įvykius remiantis dialektiniu mąstymu. Pats, matyt, dialektiškai įrodinėdavo aukštiesiems ir sugebėdavo apginti bei apsaugoti „Gaublį“.

   Nepaisant nustatytų tam tikrų rėmų, anuo metu ,,Gaublys“ buvo vienintelė oficiali laisvėjančios minties salelė, todėl  ją  noriai lankė ir gaubliečiai, ir lankytojai. Visokių ateidavo į susirinkimą žmonių – ir pažangios minties, ir ortodoksų . Karštos būdavo tarp jų diskusijos, vėliau, Lietuvos laisvėjimo laikotarpiu, šie žmonės atsidūrė skirtingose barikadų pusėse: vieni už nepriklausomą Lietuvą, kiti prieš ją.

   Prisimindamas anuos laikus esu dėkingas „Gaubliui“ ir jo ilgamečiam prezidentui V.Kazlauskui . „Gaublys“ buvo savotiška mokykla, kurioje mokėmės retorikos,oratoriaus gabumų, diskusijos meno, tolerancijos kitokiai nuomonei (to ypač trūksta mūsų dabartinei visuomenei), ieškojome tiesos. Nors anuo metu teko kalbėti Ezopo kalba – iš pradžių pagirti socializmą, tik po to parodyti jo trūkumus – analitiškai sugebėdavome surasti priimtiną tiesą. Manau, pirmi sužinojom teisybę apie TSRS intervenciją  į Afganistaną, pasikvietę į „Gaublio“ susirinkimą sovietinės armijos majorą, tos intervencijos dalyvį. „Gaublio“ klausytojai girdėjo J.Marcinkevičių, kun. K.Vasiliauską, K.Skėbėrą, K.Prunskienę, V.Lansbergį, K.Motieką, R.Ozolą, R.Gajauskaitę, E.Bičkauską, J.Minkevičių, B.Genzelį, R.Grigą, A.Terlecką, P.Cidziką, A.Čekuolį, aktyvų dalyvį Č.Juršėną ir daugelį kitų.

   Suaktyvėjo „Gaublio“ veikla „perestroikos“ metais. Į Tauro kalną, į Profsajungų kultūros rūmus, į „Gaublio“ vakarus traukė tūkstančiai žmonių, didžioji  salė būdavo sausakimša, žmonės stovėdavo fojė, koridoriuose. Daug kartų tokie renginiai būdavo uždrausti. Dešimtys tūkstančių parašų, surinktų per pora dienų, tiesiog  išplėšdavo teisę „Gaubliui“ veikti. Gaubliečiai pirmi pradėjo akciją dėl kareivio Artūro Sakalausko gyvybės išgelbėjimo. Po „Gurecko plenumo“ nutarimo „Uždrausti, neleisti!“ kitą dieną pirmi išėjome į protesto mitingą prie tuometinių Aukščiausiosios Tarybos rūmų, nors buvome įspėti, kad gali suimti, areštuoti.

   Prisimenu renginius 1988 metais rugsėjo 20-21 dienomis. Sporto rūmuose pilnutėlė salė, kur buvo pakviesta ir leista pasisakyti Sąjūdžio vadovybei, tarp Sąjūdžio aktyvistų buvo daug gaubliečių. Deja, po mėnesio tuose pačiuose rūmuose vykusiame I Sąjūdžio suvažiavime nė vienam gaubliečiui nebuvo leista pasisakyti. Tą patyrėme per II ir III Sąjūdžio suvažiavimus. Taip Lietuvoje prasidėjo skirstymas, skaldymas į savus ir svetimus, Sąjūdžio vadovybės atotrūkis nuo žmonių. Rodomoje Lietuvos Atgimimo istorijoje neatsirado nė vienos eilutės „Gaublio“ veiklai, lyg jo ir nebuvo. O „Gaublys“ ir gaubliečiai įnešė savo indėlį į Lietuvos Nepriklausomybę. 1992 metais sausio 3 d. į pirmą Naujųjų metų „Gaublio“ posėdį atvykę du Vilniaus Sąjūdžio veikėjai (jų pavardžių neminėsiu), daužydami delnu į stalą, pareikalavo uždaryti „Gaublį“. Bet kodėl? „Todėl, kad jį įkūrė KGB!“ „Kokių jūs turite įrodymų?“ – paklausiau. „O ar jūs turite įrodymų, kad jūsų neįkūrė KGB. Ne?. Tada jus įkūrė KGB!“ – štai tokia buvo padaryta išvada.

   Kartais negausiai, bet „Gaublys“ rinkosi į savo posėdžius. Ir stagnacijos, ir Atgimimo, ir Nepriklausomybės laikotarpiu „Gaublys“ nesulaužė savo tradicijų ir principų. Šiuo sunkiu laikotarpiu maloniai jam pastogę suteikė Profsąjungų rūmų vadovybė, jį nuolat kuravo direktoriaus pavaduotojas Z.Dubauskas, metodininkė N.Turčinavičienė.  Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį 18 val.tuos, kurie neabejingi dabarčiai ir ateičiai, tuos, kurie nori pasisakyti arba išklausyti kitų, kviečiami į Gaublio susirinkimus. „Gaublys“ – gyvas. „Gaublys“ ieško tiesos.

(„Vakarinės naujienos“ , nr.188, 5 psl. 1993 m.rugsėjo 30 d.)

Tęsiant klubo istoriją:

   ,,Gaublys“ iki 1995 m. gyvavo globojamas to meto Profsąjungų rūmų  vadovybės. Vėliau, pakvietus Lietuvos ,,Žinijos“ draugijai, klubas tęsia savo veiklą.

   Nuo 1990 m. klubo prezidentu išrinktas ir iki šiol  vadovauja LeopoldasTarakevičius.

   Tiek anuo metu, tiek dabar klubas vienija įvairių tautybių, profesijų ir pažiūrų žmones. Klubo dalyviai propaguoja šiuolaikinį, pagrįstą demokratiniais principais, požiūrį į politikos, mokslo, švietimo problemas. Svarbiausias klubo tikslas – diskusijų forma aiškinti demokratines idėjas, iškelti tų idėjų vertybes, rengti pokalbius-susitikimus su Respublikos Seimo, Vyriausybės nariais, mokslininkais, kultūros, meno veikėjais, valstybės valdymo atstovais. Iki šiol buvo organizuota gana daug tokių susitikimų, kurių nemažai įrašyta į garso ir vaizdo juostas. Kaupiamas klubo archyvas. Bendradarbiaujama su ,,Hansa“ radijo bei ,,Žinių radijo“ stotimis.

   Siekiant tautos vieningumo ir tobulesnio valdžios struktūrų formavimo per demokratinius rinkimus bei didinant Respublikos piliečių politinį intelektinį raštingumą, klubas ,,Gaublys“ atlieka nemažą vaidmenį kaip visuomeninė institucija. Klubo aktyvas planuoja daug įdomių ir naudingų lankytojams susitikimų, diskusijų, pageidaujama, kad būtų įsteigti filialai kituose Respublikos miestuose.

   1999 m. sėkmingai pažymėtas klubo 30-ties metų gyvavimas,

   2009 m. gruodžio 3 d. gaubliečiai susirinko į klubo 40-ąjį gimtadienį. Buvo apžvelgtas klubo nuveiktas darbas formuojant pilietinę visuomenę, keliant žmonių demokratinį sąmoningumą.

   Į klubą kviečiami visi geros valios žmonės, norintys pilietiškai, atvirai išreikšti savo nuomonę.

   Tegul laisvas, demokratiškas, pažangios minties žodis plinta ir drąsiai skinasi sau kelią!

 Diskusijų klubo "Gaublys"  susirinkimų temos:


   
   
   
2017.03.03

GAUBLIO klube pokalbis TRUMP(AS)  SUJUNGIMAS - PASAULIO VILTYS IR REALYBĖ

Moderatorius - Rolandas Paulauskas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

2017.02.03

Gaublio klubas kviečia į pokalbį  

ĮTAIGUS BENDRAVIMAS: KAIP PRAKALBINTI ŽMOGŲ

Vakaro svečias – Audrys Antanaitis, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, radijo laidų vedėjas

2017.01.06

Gaublio klube

pokalbis PROGNOZĖS NAUJIEMS GAIDŽIO METAMS

  Lektoriai: Gintaras Mikšiūnas, Galina Šmidt, Leopoldas Tarakevičius

2016.12.02

GAUBLIO klubas pokalbis

KAIP BŪTI SVEIKAM IR LAIMINGAM?

Lektorė – Janina Mikulienė, sveikatos ekspertė

2016.11.04


,,Gaublio” klube pokalbis 

Absoliučios sveikatos testas

 Lektorius – Kęstutis Kisielius, GAUBLIO klubo narys

 

2016.10.07

Gaublio klubas 

Diskusija laisva tema

Klubo vadovas Leopoldas Tarakevičius

2016.09.02

Diskusijų klubas GAUBLYS  kviečia į vasaros politinių įvykių apžvalgą "LIETUVA PO VASAROS"

Vakaro vedėjas Gaublio klubo prezidentas Leopoldas Tarakevičius 

2016.05.06

 Gaublio klubas

Konstitucinės Reformos Būtinybė

Lektorius - Jonas Ivoška, advokatas, Konstitucinės reformos projekto autorius

Klubo vadovas - Leopoldas Tarakevičius

 2016.04.01  

Gaublio klubas kartu su Naujosios Romuvos klubu anekdotų ir linksmų nutikimų vakaras

GYVENIMAS KAIP ANEKDOTAS

 2016.03.04  

Diskusijų klubas "Gaublys" kviečia į pokalbį su gydytoju onkologu Pranu Žvirbliu "Kaip nesusirgti onkologinėmis ligomis?"

 2016.01.08  GAUBLIO klube pokalbis 

KĄ ŽADA RAUDONOS UGNINĖS BEŽDŽIONĖS METAI ?

Prognozėmis dalinsis: Galina Šmidt, numerologė, Pranas  Valickas , mokslininkas tyrinėtojas ir

Leopoldas Tarakevičius, klubo prezidentas

2015.12.04

GAUBLIO klube pokalbis  ŽINOMAS IR DAR NEŽINOMAS IZRAELIS
Lektorius – Jonatanas Vitkauskas, rašytojas, tyrnėtojas, Izraelio žinovas

2015.11.06

,,Gaublio“ klubas kviečia į pokalbį 

ETERINIŲ ALIEJŲ VIBRACIJŲ ĮTAKA GYVIESIEMS ORGANIZMAMS 

Pokalbio vedėja – Erika Gintalienė, Sveikatingumo judėjimo vadovė 

2015.10.03

,,Gaublio“ klube pokalbis 
LIETUVOS AKTUALIJOS, APIE KURIAS NUTYLI MŪSŲ POLITIKAI. 
Prelegentas – LR Seimo narys Naglis Puteikis

2015 09 04    

17 val. 

,,Gaublio“ klube pokalbis  

LIETUVA PO VASAROS ATOSTOGŲ .SVARBIAUSIŲ POLITINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA.  

Vedėjas – Leopoldas Tarakevičius, ,,Gaublio“ klubo prezidentas  

Renginys nemokamas


2015.04.03

,,Gaublio“ klube pokalbis SVEIKATA BE VAISTŲ IR BE LIGŲ (pagal akad. S. Mezencevo metodiką).

Vedėjas – dr. Stanislavas Mezencevas


2015.03.06

,,Gaublio“ klubas kviečia į pokalbį   LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS IR ATEITIS PER GIMTĄJĄ KALBĄ 

Lektorius – Romualdas Zubinas, mokslininkas tyrinėtojas


2015.02.06

,,Gaublio“ klube pokalbis tema KO NEŽINOME APIE TIKRĄJĮ JOGAILĄ

Lektorius – Pranas Valickas, mokslininkas tyrinėtojas

 

2015.01.02

,,Gaublio" klube pokalbis KĄ MUMS ŽADA ŽALIOS MEDINĖS OŽKOS METAI? 

Astrologines prognozes pateiks Galina Šmidt, e.m.dr., numerologė


2014.12.05

„Gaublio" klube bendras renginys su Naujosios Romuvos klubu-Lietuvos regioninės kultūrinės spaudos forumas


2014.11.07

 

Polabis tema:,,Žodžio ir garso poveikis materijai"

Vedėjas - gydytojas Pranas Žvirblis


2014.10.03

Susitikimas su LR Ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi. Pokalbio tema "Lietuvos vystymo perspektyvos"

 

2014.09.05

Diskusija tema:,,LIETUVA PO VASAROS ATOSTOGŲ". Diskusijos vedėjas Gaublio klubo pirmininkas Leopoldas Tarakevičius

 

2014.06.06

Pokalbis tema: Krymo įvykiai dalyvio akimis. Temą pristatė klubo svečias Jurijus Lipovka, mokslininkas tyrinėtojas. Diskusijos vedėjas Gaublio klubo pirmininkas Leopoldas Tarakevičius

 

2014.05.02

Diskusija tema: tema: ,,Rytų medicinos paslaptys sveikatai išsaugoti“. Pranešėja –  gydytoja, akupunktūrininkė DANGUOLĖ VASILIAUSKIENĖ.

 

2014.04.04

Pokalbis tema: Naujausi baubai, gręsiantys žmonyjai. Temą pristatė dr. Juozas Butkevičius. Diskusijos vedėjas Gaublio klubo pirmininkas Leopoldas Tarakevičius

 

2014.03.07

Susitikimas su Vilniaus miesto meru Artūrų Zuoka. Pokalbio tema " Vilniaus ir Lietuvos vystymosi problemos"

 

 

2014.02.07

Pokalbis tema: Žvilgnis į pasaulį pro mokslo prizmę. Pokalbio vedėjas - dr. Jonas Grigas, VU profesorius, akademikas

 

2014.01.03

Pokalbis tema: Ko sulauksime 2014 m. - šuoliojančio ristūno ar karuselių arkliuko?. Vedėja - Elona Petkelienė, LEK prezidentė, Tarptautinės alternatyvios medicinos draugijos Rygoje narė, kosmohumanistė

 

2013.12.06

Diskusija tema: Seimo uždanga praskleidus ... Ko nemato rinkėjai. Diskusijos vedėjas - Vytautas Matulevičius, dr., LR Seimo narys

 

2013.11.08

Pokalbis tema : Kvantiniai virpesiai - žmogaus būties esmė. Tema pristatė medicinos dr. Audronė Batavičienė. Diskusijos vedėjas Gaublio klubo pirmininkas Leopoldas Tarakevičius

 

2013.10.04

Pokalbis tema: Euro įvedimas: pliusai ir minusai. Temą pristatė Nerijus Mačiulis, Swedbanko analitikas. Diskusijos vedėjas Gaublio klubo pirmininkas Leopoldas Tarakevičius

 

2013.09.06

Pokalbis tema: Lietuva po vasaros: svarbiausių politinių įvykių apžvalga. Diskusijos vedėjas Gaublio klubo pirmininkas Leopoldas Tarakevičius

 

2013.06.07

Susitikimas su medicinos mokslų daktare Audrone Batavičiene. Susirinkimo tema: ,,Kvantinė medicina – žmonijos perspektyvos.“ Tikėtina, kad plačiau sužinosime apie ateities medicinos kryptį. Šia įdomia tema baigsime eilinius diskusijų bei naujų žinių metus

 

2013.05.03

Diskusijos tema: ,,Pokyčiai žemėje ir Lietuvoje po 2012 m. gruodžio 21d. (prognozuotos pasaulio pabaigos)“. Pranešėjas –  GINTARAS MIKŠIŪNAS, žurnalistas, tinklaraščio ,,Kvantinemagija.lt“ autorius

 

2013.04.05

Diskusija tema: "Mano tikėjimas - mano įsitikinimai"

 

2013.03.04

Pokalbis tema:"Popiežiaus atsistatydinimas. Katalikybės krizė ar išsigelbėjimas?", Vedėjas - Pranas Valickas, fizikas, mokslininkas analitikas

 

2013.02.01

Pokalbis tema: "Didžioji Lietuva". Vedėja - Birutė Valionytė,  knygos "didžioji Lietuva" autorė, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė

 

2013.01.04

Pokalbis tema :"Kokie bus 2013*-ieji Juodosios vandens gyvatės metai". Prognozes pateikė astrologė lilija Banaitienė

 

2012.12.07

Diskusijos tema: ,,Lietuvos aktualijos žurnalisto akimis“. Pranešėjas –  Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas Audrys Antanaitis

 

2012.11.09

Pokalbis tema: Lietuvos inteligentijos vaidmuo atgaunant valstybės nepriklausomybę, Vedėjas - Leopoldas Stankevičius, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys

 

2012.10.05

Pokalbis tema: "Paslėpta praeitis. M.Nostradamo dekodavimas. Vedėjas Jurijus Lipovka, mokslininkas, tyrinėtojas

 

 

 

 

 

Kursai:


Seminarai: