Kompiuterių kursai

Kompiuterinio raštingumo
Pradžia : 2024.05.22
Laikas: 17:40 -19:10
Dienos: I ir III
Paskaitos trukmė: 2 ak. val. 

 

Kursų trukmė 30 akad. val. - 149 eur

 

Grupėje iki 6 klausytojų.

 

Tikslas ir uždaviniai

Supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis ir darbo kompiuteriu pradžia: OS Windows, teksto redaktoriumi MS Word, skaičiuokle MS Excel, darbo Internete pradmenimis-naršykle MS Internet Explorer, elektroninio pašto programa MS Outlook Express.


Operacinė sistema Windows

Bendrosios žinios apie kompiuterį.

Pagrindinės asmeninių kompiuterių ir jų operacinių sistemų funkcijos.

OS Windows darbalaukis, piktogramos, langas jo sudėtinės dalys ir veiksmai su juo.

Failų ir aplankų tvarkymas: kopijavimas, perkėlimas ir šalinimas.

Failų spausdinimas ir informacijos paieška kompiuteryje.


Teksto redaktoriai

Microsoft Word

Darbo langas ir darbo režimai.

Naudojimosi meniu būdai.

Priemonių juostos ir jų paskirtis.

Dokumento išsaugojimo ir atvėrimo galimybės ir būdai.


Teksto rinkimas ir redagavimas

Automatinė teksto korektūra.

Automatinis tekstas ir naudojimo būdai.

Teksto paieška ir pakeitimas.

Skiemens naudojimas tekste.


Teksto formatavimas

Pastraipos sąvoka.

Pastraipų numeravimas.

Teksto dalinimas į stulpelius.

Dokumento padalinimas skyriais.

Išnašos.


Puslapio antraštė ir poraštės

Puslapių numeravimo galimybės ir būdai.


Lentelės sudarymas ir duomenų tvarkymas

Duomenų įvedimas ir redagavimas.

Elementarūs skaičiavimai.

Duomenų rūšiavimas lentelėje.

Automatinis lentelės formatavimas.


Dokumento spausdinimas

Peržiūros prieš spausdinant, naudojimosi priemonės.

Dokumento spausdinimo būdai.


Skaičiuoklės


Microsoft Excel

Darbo langas ir darbo režimai.

Naudojimosi meniu būdai.

Priemonių juostos ir jų paskirtis.

Dokumento išsaugojimo ir atvėrimo galimybės ir būdai.


Lentelės sudarymas ir duomenų tvarkymas

Duomenų įvedimas ir redagavimas.

Elementarūs skaičiavimai lentelėje.

Duomenų rūšiavimas lentelėje.

Lentelės apipavidalinimas.


Duomenų formatai

Duomenų formato samprata ir paskirtis.


Funkcijų panaudojimas

Matematinės funkcijos (sumavimo funkcijos).

Statistinės funkcijos (vidurkio skaičiavimo, minimalių ir maksimalių reikšmių išrinkimo funkcijos).


Darbas su duomenimis lentelėje

Darbo eiga ir algoritmas.

Lentelės sukūrimas.

Duomenų įvedimas.

Formulių įrašymas ir kopijavimas.


Diagramų žynys.

Diagramų priemonių juosta.

Diagramos esamiems duomenims parinkimas ir sukūrimas.

Diagramos redagavimas.

Diagramos spausdinimo būdai.


Darbo knygos spausdinimas

Peržiūros prieš spausdinant naudojimosi priemonės.

Darbo knygos spausdinimo būdai.


Pasaulinis kompiuterių tinklas internetas


Naršyklė Microsoft Internet Explorer

Bendrosios žinios apie internetą.

Naudojimasis naršyklės meniu.

Naršyklės priemonių juosta ir jos paskirtis.

Internetinio puslapio išsaugojimo galimybės ir būdai.

Duomenų paieškos Internete galimybės.

Paieškos sistemos Internete.


Elektroninio paštas


Microsoft Outlook Express programa

Bendrosios žinios apie elektroninį paštą.

Programos darbo langas.

Laiško rengimas ir jo išsiuntimas, gautos informacijos peržiūra ir peržiūros būdai.

Atsakymo į laiškus ir jo persiuntimo priemonės.

Laiško su priedu išsiuntimas.

Adresų knygelės pildymas ir naudojimasis ja.

Kursai:


Seminarai: