Leonas Rimvydas Vaitkus paroda

 

2016-03-04/2016-03-29

Architekto dailininko Leono Rimvydo Vaitkaus kūrybos paroda „Retrospektyva, perspektyvos“

Leonas Rimvydas Vaitkus

apie save ir retrospektyvinėje parodoje pristatomą savo kūrybą

 

Pasaulį išvydau 1945 m. vasario 28 dieną Kalnaberžės dvaro rūmuose, Kėdainių rajone.

1964 m. baigiau Šiaulių 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar Didždvario gimnazija).

Nuo 1964 metų studijavau Vilniaus Dailės instituto Architektūros katedroje.

Piešimo studijų dėstytojai – L. Žuklys, J. Mackonis, S. Krasauskas, K. Morkūnas.

Specialybės studijoms vadovavo  V. Brėdikis, A. Mačiulis, prof. E. Budreika.

1974 metais baigiau studijas apgindamas diplominį darbą Vyriausybinės poliklinikos ir vaistinės

     Maskvoje interjerai, kuris buvo realizuotas. (diplominio darbo vadovas – prof. E.Budreika).

     Po to sekė diplominio darbo detalizavimas – interjerų, baldų projektai, autorinė priežiūra.

Ir – net 20 metų trukęs darbas, kuriant interjerus Lietuvos SAM Vyriausiosios farmacijos valdybos kuruojamose Vilniaus zonos vaistinėse.

Nuo 1976-ųjų – per 20 metų – kartu su dailininke Vale Vaitkuviene sukūrėme daugiau kaip 30 vaistinių ir kitų visuomeninių pastatų interjerų su organiškai įkomponuotais monumentaliosios ir molbertinės tapybos kūriniais.

Žymesni interjerai:

     „Universiteto vaistinė“  Universiteto/Domininkonų g.,

     „Katedros“ vaistinė Gedimino pr.,

     „Aušros“ vaistinė Pylimo g. (prie Halės turgaus),

     Vaistinė Nr.28 Karoliniškėse (prie Poliklinikos),

     „Labdaros“ vaistinė Antakalnio g.,

     Utenos centrinės vaistinės oficina,

     Varėnos centrinės vaistinės posėdžių salė, 

     Neveronių šiltnamių kombinato valgyklos salė,

     Naujųjų Verkių popieriaus fabriko svečių salė ir kt....

Privatizacijos vėjuose dalis mūsų sukurtų interjerų neišliko. Bet asmeniname archyve saugome nuotraukas, – kelias jų eksponuojame šioje parodoje.

Be minėtų interjerų pagal mano projektus pastatyti keli individualūs gyvenamieji namai.

Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejus paskatino mus sukurti autorinį proginį atviruką. Nuo tada dar daug metų kartu su V. Vaitkuviene kūrėme autorinius atvirukus tradicinėms šventėms.

Taip pat esu sukūręs jubiliejinių medalių projektų, daug ranka rašytų sveikinimo adresų žymių kultūros, mokslo ir valstybės veikėjų jubiliejų progoms. Tarp jų – Vilniaus universiteto sveikinimo adresas Heidelbergo universiteto 600 metų jubiliejaus proga.

Tai ketvirtoji mano personalinė paroda.

 

2016-03-04 parodos atidarymas

Leono Rimvydo Vaitkaus parodos „Retrospektyva. Perspektyvos“ atidaryme dalyvavo daug menininko bičiulių, kolegų, gausus šeimos narių, giminių ir artimųjų būrys.

     Ypatingą – muzikos – dovaną seneliui parengė L.R.Vaitkaus vaikaičiai, dar moksleiviai. Lukas Vaitkus skambino pianinu M.K.Oginskio „Polonezą“, J.S.Bacho „Preliudą“, kitus kūrinius, Donatas Vaitkūnas smuiku griežė neapoliečių dainą „Santa Lucija“, Gerardo Rodriguez‘o „Kumparsitą“, kitas populiarias melodijas. Beje, M.K.Oginskio „Polonezas“ – simbolinis kūrinys L.R.Vaitkaus gyvenime. Prieš 55-erius metus jis, Šiaulių mokyklos orkestro dalyvis, šį kūrinį skambino mandolina... Prisipažino, kad net būta dvejonių: muziko ar dailininko kelią pasirinkti.

     L.R.Vaitkaus pristatė parodoje eksponuojamus savo kūrinius. Daug gražių ir prasmingų žodžių tarė ir susirinkusieji: kultūros veikėjas Hugo Viktoras Parulskis; įmonės „Projektų ekspertizės“, kurioje dirba L.R.Vaitkus, vadovas Vytautas Papinigis; dailininkai Antanas Beinaravičius, Emilija Taločkienė. Šiltai apie vyrą ir kolegą kalbėjo dailininkė Valė Vaitkuvienė. O dukra Viktorija, taip pat dailininkė, ir sūnus – verslininkas Juozas, pakerėti iki tol nematytais tėvo darbais, jau planuoja, kaip kabins juos garbingiausiose savo namų vietose... Pasisakymus, prisiminimus papildė L.R.Vaitkaus brolis akademikas, profesorius, habil. dr. Juozas Vidmantis Vaitkus, specialiai iš Kauno į parodos atidarymą atvykęs kultūros veikėjas Juozas Lingvevičius, kiti parodos atidarymo svečiai.

   
  
  

Kursai:


Seminarai: